Αίτηση Συμμετοχής σε Ομάδα Ψυχοθεραπείας

"(Υποχρεωτικό)" indicates required fields

Ονοματεπώνυμο(Υποχρεωτικό)

Ενημερωθείτε για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής και το θεραπευτικό πλαίσιο της ομάδας ψυχοθεραπείας.

Έχω ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής και το θεραπευτικό πλαίσιο της ομάδας ψυχοθεραπείας και διατίθεμαι να συμμετάσχω γνωρίζοντας πως αυτή έχει θεραπευτικό και όχι ενημερωτικό ή σεμιναριακό χαρακτήρα.(Υποχρεωτικό)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.